• Välkommen

Välkommen till Siproma AB

Kära kunder,

Siproma är ett familjeföretag som drivits av Kaj, Yvonne och Mikael i 50 år, med stort engagemang för att leverera smarta lösningar och högkvalitativa produkter, samt utmärkt kundsupport, till ett brett spektrum av kunder.

Grundarna av Siproma har nu kommit till en punkt i sin karriär där de kommer att lämna den nuvarande verksamheten. För att säkerställa en kontinuerlig leverans av Sipromas produktsortiment till befintliga och nya kunder har man kommit överens om att låta den mångåriga affärspartnern DISAB Tella AB säkra sin vidare distribution.

Hos DISAB Tella har Sipromas breda produktsortiment varit ett mycket strategiskt tillägg till befintlig produktportfölj; därför är vi mycket nöjda med avtalet mellan våra två parter. Därför vill vi passa på att tacka Kaj, Yvonne, Mikael och deras personal för ett givande samarbete under många år!

Från och med 1 mars 2023 kommer Sipromas rengöringstillbehör att finnas tillgängliga på DISAB Tella.

För att få tillgång till Sipromas rengöringsutrustning vänligen kontakta DISAB Tella AB från 1 mars 2023.

Om du har ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Mika Mattsson mika.mattsson@disab.com
Office +46 (0) 8 514 505 70
Tel: +46 (0) 8 514 505 83                                                                    
Eftermarknad
www.disab.com
 
Mattias Pettersson mattias.pettersson@disab.com
+46 (0) 70 21 41 695
Teknisk chef
www.disab.com


Marcus Rasmusson, VD Disab Tella AB

https://www.disab.co.uk/cleaning-accessories/
https://disab.com/se/


Dear valued customers of Siproma,

Siproma is a family business which has been run by Kaj, Yvonne and Mikael for 50 years, with strong commitment on delivering smart solutions and high-quality products, as well as excellent customer support, to a wide range of customers.

The founders of Siproma have now come to a point in their career where they will exit the current business. In order to secure continuous supply of Siproma’s product range to existing and new customers, it has been agreed to let long-time business partner DISAB Tella AB secure its further distribution.
 
At DISAB Tella, Siproma's wide product range has been a very strategic add-on to existing product portfolio; hence we are very pleased with the agreement between the two parties of us. Hence, we would like to take the opportunity to thank Kaj, Yvonne, Mikael, and their staff, for a fruitful cooperation across many years!

As per March 1st, 2023 Siproma’s cleaning accessories will be available at DISAB Tella. 
To access Siproma cleaning equipment please contact DISAB Tella AB from March 1st, 2023. 

In case of any further question, please contact:

Mika Mattsson mika.mattsson@disab.com
Office +46 (0) 8 514 505 70
Tel: +46 (0) 8 514 505 83                                                                    
Eftermarknad
www.disab.com
 
Mattias Pettersson mattias.pettersson@disab.com
+46 (0) 70 21 41 695
Teknisk chef
www.disab.com


Marcus Rasmusson, VD Disab Tella AB

https://www.disab.co.uk/cleaning-accessories/
https://disab.com/se/